Aktualności

Spotkaj nas na Konferencji Data Center.

W dniu 18-go lutego 2016 będziemy prezentować rozwiązanie Patchbox na Konferencji Data Center.

Wydarzenie będzie miało miejsce na terenie Businessm Institue przy ulicy ul. Trakt Lubelski 40a w Warszawie.

Spotkanie ma charakter otwarty. Warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest uprzednia, nieodpłatna rejestracja http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=836

AGENDA KONFERNECJI
8.30 Rejestracja uczestników
8.45 Otwarcie i prowadzenie konferencji
Witold Antosiewicz, Partner Goodname
8.50 Okablowanie strukturalne i zabudowa zimnego korytarza jako element dostępności data center. Wymogi wg normy EN 50600-2-4.
Krzysztof Szczygieł, Prezes Zarządu, Polski Instytut Data Center
9.20 Konwergencja w Data Center – kompletna infrastruktura serwerowa, sieciowa i pamięci masowych w ofercie Cisco
Krzysztof Baczyński, Cisco Systems Poland
10.10 Zasilacze Diesel Rotary UPS (DRUPS) w aplikacjach Data Center
Dariusz Kucharski, Prezes, Inventpower
10.40 Wystąpienie Partnera Merytorycznego Konferencji
11.10 Przerwa na kawę
11.30 Serwis dopasowany do potrzeb klienta – Rozwiązania serwisowe Emerson Network Power
Tomasz Kulik, Service Sales Engineer, Adam Ważyński, Thermal Management Area Sales Manager, Emerson Network Power
12.00 Okablowanie Data Center przy zastosowaniu systemu 4innovation by HUBBELL
Artur Małek, Prezes, 4innovation Network Solution
12.30 Własna serwerownia czy usługi w chmurze?
Jak pogodzić dwa sprzeczne modele przetwarzania
·         Wprowadzenie – systematyka usług IT
·         We własnej serwerowni zawsze najlepiej?
·         Modele przetwarzania w chmurze
·         Porównanie wad i zalet różnych modeli przetwarzania (case studies)
·         Polski rynek usług chmurowych
·         Bezpieczeństwo danych w chmurze
·         Podsumowanie
Emil Konarzewski, Partner, Audytel
13.00 Jak podnieść biznes na wyższy level
Mateusz Mrozowski, Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu
13.30 Losowanie atrakcyjnych nagród, podsumowanie,zakończenie konferencji


Informacje

WPROWADZENIE

Dla menadżerów serwerowni najważniejszymi  sprawami prowadzącymi do konsolidacji, wirtualizacji, nowych architektur i modeli dostarczania usług IT są koszty, efektywność, kontynuacja biznesu, zachowanie poziomu obsługi pracowników i klientów firmy. Przy zarządzaniu oraz planowaniu rozwoju centrów przetwarzania danych coraz częściej są podejmowane decyzje typu rozwijać własną serwerownię czy dokonać outsourcingu. Jesteśmy świadkami, jak firmy coraz częściej zaczynają realizować projekty efektywnych pod względem energetycznym i przyjaznych dla środowiska centrów przetwarzania danych (ang. Green Data Centers). W poszukiwaniu efektywności, firmy stosują konsolidację i wirtualizację aplikacji. Logicznym krokiem po etapie wirtualizacji jest chmura (ang. Cloud Computing). Stopniowo idziemy w kierunku przetwarzania informacji jako usługi, co powoduje zmianę w modelu funkcjonowania centrum danych – od zarządzania serwerami i aplikacjami w kierunku dostarczania usługi dla biznesu, zarządzanie ich wolumenu, jakości, bezpieczeństwa.

CELE

 • Prezentacja kierunków ewolucji centrów danych, rozwój mikroprocesorów, pamięci masowych. Rola elastycznej infrastruktury dla osiągnięcia celów biznesowych firmy;
 • Dyskusja jak wykorzystać wirtualizację jako katalizator zmian w modelu funkcjonowania IT;
 • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania jak zoptymalizować centrum danych i zmniejszyć koszty?
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z przejściem na platformy Cloud Computing;
 • Dyskusja jak zachować jakość poziomu usługi przy przejściu od fizycznej infrastruktury do wirtualizacji i chmury (Cloud Computing);
 • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie wirtualizacji;
 • Prezentacja korzyści i istoty, wynikająca z platformy Cloud Computing dla firm;
 • Dyskusja czy już czas na przejście do chmury, jakie działania mogą przyspieszyć wdrożenie chmury, jak planować wdrożenie chmury;
 • Dyskusja jak zachować jakość poziomu usługi przy przejściu od fizycznej infrastruktury do wirtualizacji i chmury (Cloud Computing).

 ADRESACI

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Kierownicy i analitycy projektów IT;
 • Osoby odpowiedzialne za infrastrukturę It w firmie oraz zarządzanie kryzysowe;
 • Kierownicy do spraw bezpieczeństwa systemów IT;
 • Kierownicy centrów danych, serwerowni;
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój Technologiczny w firmach
 • Projektanci aplikacji IT;
 • Administratorzy systemów IT;
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych.

TERMIN
18 lutego 2016 r.

 MIEJSCE
Centrum Konferencyjne Businessman Institute. Trakt Lubelski 40a, Warszawa,www.bi.waw.pl

PLANOWANA TEMATYKA

 1. Przyszłość wirtualnej firmy. Dostarczanie wartości dla biznesu przez centrum danych, wirtualizację, platformy Cloud Computing. Wpływ technologii IT na sposób prowadzenia biznesu. IT jako narzędzie dostarczania wartości i budowy przewagi konkurencyjnej w szybko rozwijających się firmach.
 2. Data Center (DC) nowej generacji. Modularne centra przetwarzania danych, serwery blade.  Tendencje w usługach oferowanych przez centrum danych.
 3. Podejście do zarządzania centrum danych jako kapitał. Strategie redukcji kosztów w centrum przetwarzania danych – które działają, a które nie przynoszą efektów. Czy wiemy jakie są koszty serwerowni? Optymalizacja struktury kosztów – drogą do obniżenia kosztów. Jak monitorować koszty centrum przetwarzania danych? Czego można się spodziewać przy zmianie modelu zakupu oprogramowania z licencji na Software-as-a-service oraz Platform-as-a-Service?
 4. O efektywności centrum danych należy myśleć jeszcze w fazie planowania i projektowania centrum danych (Data Center (DC)), strategie efektywnych energetycznie oraz przyjaznych dla środowiska (ang. Green Data Centers) serwerowni. Całościowe podejście do podejmowania decyzji „Projektować czy wynajmować centrom przetwarzania danych”. Analiza korzyści i ceny outsourcingu, wymagania biznesu w zakresie niezawodności i kontynuacji działania.
 5. Wirtualizacja i przepustowość sieci – jak ich pogodzić, przegląd rozwiązań. Ewolucja korporacyjnych sieci. Tendencje w integracji architektury sieciowej. Planowanie przepustowości sieci w DC. Istotność warstwy fizycznej infrastruktury dla nieprzerwanego funkcjonowania centrum danych. Optymalizacja i zabezpieczenie sieci WAN. Jak wykryć problemy z przepustowością sieci? Tendencje w integracji architektury sieciowej. Service Driven Data Centers – droga w kierunku Cloud Computing.
 6. Jak wykorzystać wirtualizację jako katalizatora zmian w modelu funkcjonowania IT. Ewolucja w kierunku dostarczania usług. Od konsolidacji i wirtualizacji w kierunku Cloud Computing – istotne jest dostarczanie wartości dla biznesu przy możliwie najniższych kosztach. Data center jako usługa – połączenie outsourcingu z chmurą (Cloud Computing).
 7. Jak dynamiczna infrastruktura może zapewnić elastyczność i efektywność? Jak zintegrować Cloud Computing w firmowej infrastrukturze? Jakie korzyści wynikają z automatyzacji  monitorowania Cloud Computing? Jakie są wymagania w zakresie monitorowania chmury? Tendencje w rozwoju oprogramowania do zarządzania Cloud Computing. Jak zapewnić dynamiczną migrację aplikacji między środowiskami wirtualnymi, platformą Cloud Computing a tradycyjnymi serwerami. Współpraca między dostawcami rozwiązań Cloud Computing. Przegląd rozwoju technologii umożliwiających przenoszenie aplikacji między różnymi dostawcami Cloud Computing. Rola otwartych standardów.
 8. Jak z sukcesem wdrożyć wirtualizację? Jak zoptymalizować infrastrukturę IT (serwery, pamięci masowe, sieć) na potrzeby wirtualizacji? Jak wybierać hardware dla środowiska wirtualizacji? Korzyści z wyboru kompleksowej oferty usług i rozwiązań u jednego dostawcy. Jak dokonać migracji do wirtualnego środowiska, planowanie przejścia od fizycznego do wirtualnego środowiska? Klaster lub wirtualizacja – co wybrać? Konsolidacja poprzez wirtualizację serwerów. Produkcyjna baza danych na wirtualnej maszynie, opcje wyboru, doświadczenia z implementacji. Optymizacja centrum danych i infrastruktury dla wdrożenia wirtualnych desktopów (case study)
 9. Od konsolidacji poprzez wirtualizację do dostarczania usług aplikacji za pomocą chmury. Wpływ Cloud Computing na architekturę aplikacji. Czego można się spodziewać przy zmianie modelu zakupu oprogramowania z licencji na Software-as-a-service, Platform-as-a-service, Architecture-as-a-service, Infrastructure-as-a-service? Budowa korporacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem platformy Cloud Computing.
 10. Windows Azure – Cloud Computing według Microsoft. Cechy i zalety przetwarzania w chmurze. Jakie korzyści dla mojej firmy mogą wynikać z obecności Microsoft w chmurze? Przegląd doświadczeń dużych korporacji – Lepsza współpraca firmy z jej dostawcami i klientami poprzez zastosowanie architektury Cloud Computing. Zastosowanie Cloud Computing w administracji – projekt CampaingReady.
 11. Kryteria wyboru przy podejmowaniu decyzji odnośnie montażu serwerów – rack lub serwery blade. Jak zwiększyć efektywność serwerów typu blade. Właściwa integracja serwera w  infrastrukturę IT, planowanie aplikacji, które będą na nich instalowane, zastosowanie najlepszych praktyk, odpowiednie zarządzanie konfiguracjami.
 12. Jakie są koszty przestoju centrum danych?  Plan kontynuacji biznesu (ciągłość działalności) w warunkach wirtualizacji i cloud computing. Jakie ryzyka w zakresie bezpieczeństwa są związana z wirtualizacją, jak się zabezpieczyć? Ośrodek zapasowy, korzyści  i ryzyka związane z platformą Cloud Computing.
 13. Zarządzanie mocą zasilania i klimatyzacją – droga do zielonego IT (ang. Green IT). Jakie determinanty decydują o rozpoczęciu tego typu projektów. Jakie czynniki wspierają tego typu inicjatywy? Przegląd regulacji w zakresie energetycznej efektywności centrów przetwarzania danych, tendencje zmian cen energii elektrycznej, oszczędności wynikające z zastosowania tego typu projektów oraz utrwalenie obrazu firmy jako przyjaznej dla środowiska.
 14. Kontrola dostępu do centrum przetwarzania danych, architektura Cloud Computing z punktu widzenia ochrony danych osobowych.
 15. Jak wydłużyć czas wykorzystania serwerów? Jak dokonać upgrade serwera w sposób ekonomiczny? Jak wybrać serwer do wirtualizacji aplikacji?

ORGANIZATOR
KSI

BLIŻSZE INFORMACJE
Anna Uszyńska
Dyrektor ds. konferencji
mobile 502 707 727,

www.konferencjeksi.pl